ગુજરાત
Trending

BIG BREAKING: ગુજરાતના 70 આઇપીએસ અધિકારીઓની બદલી,જાણો કોને ક્યા મળ્યું પોસ્ટીંગ?

70 IPS Officers transferred in Gujarat/ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં IPS અધિકારીઓ અને IAS અધિકારીઓની બદલીને લઈને છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગણગણાટ સાંભળવા મળી રહ્યો હતો. ત્યારે આ દરમિયાનમાં પોલીસ અધિકારીઓની બદલીના ઓર્ડર ગૃહ વિભાગ દ્વારા થયા છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ વખતે મોટા પાયે IPS અધિકારીઓની બદલીના ઓર્ડર કરવામાં આવ્યા છે. 70 IPS અધિકારીઓને આ ઓર્ડરમાં અલગ કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. તેમને બદલીને નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. આ લીસ્ટમાં ઘણા જાણિતા નામો પણ છે. તો આવો જોઈએ કયા અધિકારીને ક્યાં પોસ્ટિંગ મળ્યું છે.જીએસ મલિક બન્યા અમદાવાદના પોલીસ કમિશ્નર, અનુપમસિંહ ગેહલોત બન્યા વડોદરાના પોલીસ કમિશ્નર…

જુઓ સમગ્ર લિસ્ટ

(1) ડૉ. શમશેર સિંઘ, IPS (GJ:1991), પોલીસ કમિશ્નર, વડોદરા શહેરની બદલી અને પોલીસ મહાનિર્દેશક (કાયદો અને વ્યવસ્થા), ગાંધીનગરની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક ગ્રેડમાં કેડર પોસ્ટ અપગ્રેડ કરીને પોલીસ મહાનિર્દેશક ગ્રેડમાં ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર નરસિમ્હા એન.જી.69 ની બદલી કરવામાં આવી છે.

2) જ્ઞાનેન્દ્ર સિંઘ મલિક, IPS (GJ:1993), અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક, પોલીસ કમિશ્નર, અમદાવાદ શહેરની ખાલી કેડર પોસ્ટ પર પોલીસ મહાનિર્દેશકના ગ્રેડમાં એક્સ-કેડર પોસ્ટને એડિશનલ ડાયરેક્ટરની કેડર પોસ્ટમાં ડાઉનગ્રેડ કરીને નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જનરલ ઓફ પોલીસ ગ્રેડ.

(3) ડૉ. નીરજ ગોત્રુ, IPS (GJ:1993), ડાયરેક્ટર, સિવિલ ડિફેન્સ અને કમાન્ડન્ટ જનરલ, હોમગાર્ડસ, અમદાવાદની બદલી કરવામાં આવી છે અને અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (તાલીમ), ગાંધીનગરની ખાલી સંવર્ગની જગ્યા પર ભૂતપૂર્વ ડાઉનગ્રેડ કરીને નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પોલીસ મહાનિર્દેશક (તાલીમ), ગાંધીનગરની કેડર પોસ્ટથી અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (તાલીમ), ગાંધીનગરમાં કેડર પોસ્ટ.

(4) શ્રી આર.બી.બ્રહ્મભટ્ટ, IPS (GJ:1995), અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક, CID (ક્રાઈમ એન્ડ રેલ્વે), ગાંધીનગરની શ્રીની જગ્યાએ અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક, CID (ઇન્ટેલીજન્સ), ગાંધીનગરના કેડર પોસ્ટ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે. અનુપમ સિંહ ગહલૌત, IPS (GJ:1997)ની બદલી.

(5) શ્રી નરસિમ્હા એન. કોમર (GJ:1996), અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (કાયદો અને વ્યવસ્થા), ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને ભૂતપૂર્વ કેડરને અપગ્રેડ કરીને અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (એડમિન.), ગાંધીનગરની કેડર પોસ્ટ પર નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. શ્રી બ્રજેશ કુમાર ઝા, IPS (GJ:1999) ની જગ્યાએ અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક ગ્રેડમાં પોલીસ મહાનિરીક્ષક ગ્રેડથી કેડર પોસ્ટમાં સ્થાનાંતરિત. વધુમાં શ્રી નરસિમ્હા એન. કોમર (GJ:1996) અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (ઇન્ક્વાયરી), ગાંધીનગર અને અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (આર્મ્ડ યુનિટ), ગાંધીનગરની ખાલી જગ્યાનો વધારાનો હવાલો સંભાળશે.

(6) ડૉ. એસ. પંડિયા રાજકુમાર, IPS (GJ:1996), અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (રેલવે), અમદાવાદની બદલી અને અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક, CID (ક્રાઈમ એન્ડ રેલ્વે), ગાંધીનગર વાઇસ કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. શ્રી આર.બી.બ્રહ્મભટ્ટ, IPS (GJ:1995)ની બદલી.

(7) શ્રી અનુપમ સિંહ ગહલૌત, IPS (GJ:1997), અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક, CID (ઇન્ટેલીજન્સ), ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને ડાયરેક્ટર જનરલમાં એક્સ-કેડર પોસ્ટને ડાઉનગ્રેડ કરીને વડોદરા શહેરના પોલીસ કમિશનરની કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પોલીસ ગ્રેડથી કેડર પોસ્ટમાં એડિશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ ગ્રેડમાં ડો. શમશેર સિંઘ, IPS (GJ:1991)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(8) શ્રી પિયુષ પુરુષોત્તમદાસ પટેલ, IPS (GJ:1998), અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક, ADGP, સુરત રેન્જ, સુરતની બદલી કરવામાં આવી છે અને આગળના આદેશો સુધી પોસ્ટિંગની રાહ જોવામાં આવશે.

(9) શ્રી બ્રજેશ કુમાર ઝા, IPS (GJ:1999), પોલીસ મહાનિરીક્ષક (એડમિન.), ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર, સેક્ટર-2, અમદાવાદ શહેરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી એમ.એસ. ભરાડા, IPSની જગ્યાએ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. (GJ:2005) સ્થાનાંતરિત.

(10) શ્રી વબાંગ જમીર, IPS (GJ:1999), પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ઇન્ટેલિજન્સ-2), ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ અપગ્રેડ કરીને સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર, સેક્ટર-1, સુરત શહેરની કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. અધિક પોલીસ કમિશનર, સેક્ટર-1, સુરત સિટીની સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર, સેક્ટર-1, સુરત સિટીની કેડર પોસ્ટમાં શ્રી પી.એલ.મલ, IPS (GJ:2006)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(11) શ્રી અભય ચુડાસમા, IPS (GJ:1999), પોલીસ મહાનિરીક્ષક, ગાંધીનગર રેન્જની બદલી અને પ્રિન્સિપાલ, સ્ટેટ પોલીસ એકેડમી, કરાઈ, ગાંધીનગરની કેડર પોસ્ટ પર નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકમાં એક્સ-કેડર પોસ્ટ અપગ્રેડ કરીને નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પોલીસ મહાનિરીક્ષકમાં ગ્રેડથી કેડર પોસ્ટમાં શ્રી એ.જી. ચૌહાણ, આઈપીએસ (જીજે: 2006)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(12) શ્રી વી. ચંદ્રશેકર, IPS (GJ:2000), પોલીસ મહાનિરીક્ષક, અમદાવાદ રેન્જની બદલી અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, સુરત રેન્જના કેડર પોસ્ટ પર વધારાના પોલીસ મહાનિર્દેશક ગ્રેડમાં એક્સ-કેડર પોસ્ટને ડાઉનગ્રેડ કરીને નિમણૂક કરવામાં આવી છે. શ્રી પીયૂષ પુરુષોત્તમદાસ પટેલ, IPS (GJ:1998) ની જગ્યાએ પોલીસ મહાનિરીક્ષક ગ્રેડમાં કેડર પોસ્ટ પર બદલી.

(13) શ્રી M.A. ચાવડા, IPS (GJ:2001), પોલીસ મહાનિરીક્ષક, જૂનાગઢ રેન્જની બદલી કરવામાં આવી છે અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર (વિજિલન્સ), GSRTC, અમદાવાદની ખાલી પડેલી એક્સ-કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(14) શ્રી ડી.એચ.પરમાર, IPS (GJ:2004), સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), સુરત શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને ભૂતપૂર્વ કેડરમાં અપગ્રેડ કરીને ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (આર્મ્ડ યુનિટ), વડોદરાની ખાલી પડેલી એક્સ-કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (આર્મ્ડ યુનિટ), વડોદરાની પોસ્ટથી પોલીસ મહાનિરીક્ષક (આર્મ્ડ યુનિટ), વડોદરાની એક્સ-કેડર પોસ્ટ.

(15) શ્રી પ્રેમ વીર સિંઘ, IPS (GJ:2005), જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર (ક્રાઈમ), અમદાવાદ શહેરની બદલી અને નિમણૂક પોલીસ મહાનિરીક્ષક, અમદાવાદ રેન્જના કેડર પોસ્ટ પર શ્રી વી. ચંદ્રશેકર, IPS (GJ: 2000) સ્થાનાંતરિત.

(16) શ્રી એમ.એસ. ભરાડા, IPS (GJ:2005), જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર, સેક્ટર-2, અમદાવાદ શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને શ્રી વબાંગ જમીર ની જગ્યાએ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ઈન્ટેલિજન્સ-1), ગાંધીનગરના ભૂતપૂર્વ કેડર પદ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. , IPS (GJ:1999) ની બદલી.

(17) શ્રી એચ.આર.ચૌધરી, IPS (GJ:2005), એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર, GUVNL, વડોદરાની બદલી કરવામાં આવી છે અને સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), સુરતના ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(18) શ્રી નિલેશ ભીખાભાઈ જાજડિયા, IPS (GJ:2006), નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (કોસ્ટલ સિક્યોરિટી), અમદાવાદની બદલી કરવામાં આવી છે અને શ્રી M.A. ચાવડા, IPS ની જગ્યાએ નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, જૂનાગઢ રેન્જના ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. (GJ:2001) સ્થાનાંતરિત.

(19) શ્રી ચિરાગ મોહનલાલ કોરાડિયા, IPS (GJ:2006), નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, પંચમહાલ-ગોધરા રેન્જની બદલી કરવામાં આવી છે અને શ્રી નીરજ કુમારની જગ્યાએ અધિક પોલીસ કમિશનર, સેક્ટર-1, અમદાવાદ શહેરની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. બડગુજર, IPS (GJ:2008)ની બદલી.

(20) શ્રી પી.એલ.માલ, IPS (GJ:2006), અધિક પોલીસ કમિશનર, સેક્ટર-1, સુરત શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (કોસ્ટલ સિક્યોરિટી), અમદાવાદની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી નિલેશ ભીખાભાઈ જાજડિયાની જગ્યાએ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. IPS (GJ:2006) ટ્રાન્સફર. વધુમાં શ્રી પી.એલ.મલ, IPS (GJ:2006) અમદાવાદના કોસ્ટલ સિક્યોરિટી એન્ડ ઈન્ટેલિજન્સ, ડેપ્યુટી ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસનો વધારાનો હવાલો સંભાળશે.

(21) શ્રી એ.જી.ચૌહાણ, IPS (GJ:2006), આચાર્ય, રાજ્ય પોલીસ એકેડેમી, કરાઈ, ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને નિરીક્ષકની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટને ડાઉનગ્રેડ કરીને ડેપ્યુટી ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ (જેલ), અમદાવાદની ખાલી ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જનરલ (જેલ), અમદાવાદ ડેપ્યુટી ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ (જેલ), અમદાવાદના એક્સ-કેડર પોસ્ટ પર.

(22) શ્રી આર.વી.અસારી, IPS (GJ:2006), નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ઇન્ટેલિજન્સ-2), ગાંધીનગરની બદલી અને નિમણૂક નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, પંચમહાલ-ગોધરા રેન્જના કેડર પોસ્ટ પર શ્રી ચિરાગ કોરાડિયા, IPS ની જગ્યાએ કરવામાં આવી છે. (GJ:2006) સ્થાનાંતરિત.

(23) શ્રી નીરજ કુમાર બડગુજર, IPS (GJ:2008), અધિક પોલીસ કમિશનર, સેક્ટર-1, અમદાવાદ શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને જોઈન્ટ કમિશનરની કેડર પોસ્ટને ડાઉનગ્રેડ કરીને અધિક પોલીસ કમિશનર (ક્રાઈમ), અમદાવાદ શહેરની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પોલીસ (ક્રાઇમ), અમદાવાદ સિટી, શ્રી પ્રેમ વીર સિંઘ, IPS (GJ:2005) ના સ્થાને અધિક પોલીસ કમિશનર (ક્રાઇમ), અમદાવાદ શહેરની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર બદલી કરવામાં આવી છે.

(24) શ્રી વીરેન્દ્રસિંહ યાદવ, IPS (GJ:2009), કમાન્ડન્ટ, મેટ્રો સિક્યુરિટી-1, અમદાવાદને રૂ.ના પે મેટ્રિક્સમાં 13 A ના પગાર ધોરણમાં નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. 1,31,100-2,16,600 અને નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, ગાંધીનગર રેન્જની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. શ્રી અભય ચુડાસમા, IPS (GJ:1999)ની બદલી.

(25) સુશ્રી વિધિ ચૌધરી, IPS (GJ:2009), જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ પ્રોસિક્યુશન, ગાંધીનગરને ડેપ્યુટી ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ ગ્રેડમાં પગાર ધોરણ 13 A ના પગાર ધોરણમાં રૂ. 1,31,100-2,16,600 અને અધિક પોલીસ કમિશનર (વહીવટ, ગુના અને ટ્રાફિક), રાજકોટ શહેરની ખાલી કેડરની જગ્યા પર નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.

(26) શ્રી વિશાલકુમાર વાઘેલા, IPS (GJ:2009), પોલીસ અધિક્ષક, સાબરકાંઠાને નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક તરીકે 13 A ના પગાર ધોરણમાં રૂ.ના પે મેટ્રિક્સમાં બઢતી આપવામાં આવી છે. 1,31,100-2,16,600 અને નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (આર્મ્ડ યુનિટ) ગાંધીનગરની ખાલી કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(27) ડૉ. લીના માધવરાવ પાટીલ IPS (GJ:2010), પોલીસ અધિક્ષક, ભરૂચની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમની નિમણૂક પૂર્વ કેડરના નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-3, વડોદરા શહેરની જગ્યાએ શ્રી યશપાલ જગાણીયા, IPS (GJ:2013) પર કરવામાં આવી છે. ) સ્થાનાંતરિત.

(28) શ્રી મહેન્દ્ર બગરિયા, IPS (GJ:2010), પોલીસ અધિક્ષક, કચ્છ (પૂર્વ), ગાંધીધામની બદલી અને પોલીસ અધિક્ષક, કચ્છ-ભુજ (પશ્ચિમ)ની ખાલી સંવર્ગની જગ્યા પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(29) શ્રી તરુણ કુમાર દુગ્ગલ, IPS (GJ:2011), પોલીસ અધિક્ષક, ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર, ઝોન-7, અમદાવાદ શહેરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી ભગીરથસિંહ યુ. જાડેજા, IPSની બદલી કરવામાં આવી છે.

(30) સુશ્રી સરોજ કુમારી, IPS (GJ:2011), નાયબ પોલીસ કમિશ્નર (હેડ ક્વાર્ટર), સુરત શહેરની બદલી અને શ્રી રાજેશકુમાર ટી. પરમારની જગ્યાએ પોલીસ અધિક્ષક, પશ્ચિમ રેલ્વે, વડોદરાના ભૂતપૂર્વ કેડર પદ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. , SPS ની બદલી.

(31) શ્રી આર.પી. બારોટ, IPS (GJ:2011), પોલીસ અધિક્ષક, મહીસાગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને ડેપ્યુટી કમિશનર ઑફ પોલીસ, ઝોન-5, સુરત શહેરની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર શ્રી હર્ષદ બી. મહેતા, IPSની બદલી કરવામાં આવી છે.

(32) ડૉ. જી.એ.પંડ્યા, IPS (GJ:2011), પોલીસ અધિક્ષક, આર્થિક ગુના વિરોધી સેલ, CID(ક્રાઈમ), ગાંધીનગરની બદલી અને શ્રી હરેશકુમાર એમ. દુધાતની જગ્યાએ પોલીસ અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગરની કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. , IPS ની બદલી.

(33) શ્રી બલરામ મીણા, IPS (GJ:2012), પોલીસ અધિક્ષક, દાહોદની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, પશ્ચિમ રેલવે, અમદાવાદની ખાલી પડેલી ભૂતપૂર્વ કેડરની જગ્યા પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(34) ડૉ. કરણરાજ વાઘેલા, IPS, કમાન્ડન્ટ, ઉદ્યોગોના રક્ષણ માટે રાજ્ય અનામત પોલીસ દળ જૂથ, ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, વલસાડની કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે, તેની જગ્યાએ ડૉ. રાજદીપસિંહ એન. ઝાલા, IPSની બદલી કરવામાં આવી છે.

(35) શ્રી એ.એમ.મુનિયા, IPS (GJ:2012), ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-6, અમદાવાદ શહેરની બદલી અને કમાન્ડન્ટ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ગ્રુપ-05, ગોધરાના ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર કુ. તેજલ સી. પટેલ, એસપીએસની બદલી.

(36) શ્રી યશપાલ જગાણીયા, IPS (GJ:2013), ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-3, વડોદરા શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને શ્રી રવિરાજસિંહ એસ. જાડેજા, IPSની જગ્યાએ પોલીસ અધિક્ષક, ડાંગ – આહવાના કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(37) શ્રી મયુર ચાવડા, IPS (GJ:2013), પોલીસ અધિક્ષક, ઇન્ટેલિજન્સ, ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, ભરૂચના કેડર પોસ્ટ પર ડો. લીના માધવરાવ પાટીલ, IPS (GJ:2010)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(38) ડો. રવિ મોહન સૈની, IPS (GJ:2014), પોલીસ અધિક્ષક, પોરબંદરની બદલી અને ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર, ઝોન-6, અમદાવાદ શહેરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી એ.એમ.મુનિયા, IPS (GJ:2012)ની જગ્યાએ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ) સ્થાનાંતરિત.

(39) શ્રી સંજય જ્ઞાનદેવ ખરાત, IPS (GJ:2014), પોલીસ અધિક્ષક, અરવલ્લી ની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, એન્ટિ-ઈકોનોમિક ઓફેન્સ સેલ, CID(ક્રાઈમ), ગાંધીનગરની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર ડૉ. G.A. પંડ્યા, IPS (GJ:2011)ની બદલી.

(40) શ્રી ધર્મેન્દ્ર શર્મા, IPS (GJ:2014), પોલીસ અધિક્ષક, છોટાઉદેપુરની બદલી કરવામાં આવી છે અને શ્રી એસ.આર.ઓડેદરા, IPS (GJ:2014) ની જગ્યાએ પોલીસ અધિક્ષક, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગરના ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. સ્થાનાંતરિત

(41) શ્રી એસ.આર.ઓડેદરા, IPS (GJ:2014), પોલીસ અધિક્ષક, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગરની બદલી અને પોલીસ અધિક્ષક (કોસ્ટલ સિક્યુરિટી), ગાંધીનગરની ખાલી પડેલી એક્સ-કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(42) શ્રી વાસમસેટી રવિ તેજા, IPS (GJ:2015), પોલીસ અધિક્ષક, જૂનાગઢની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, ગાંધીનગરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી તરુણકુમાર દુગ્ગલ, IPS (GJ:2011)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(43) ડૉ. રવિન્દ્ર પટેલ, IPS (GJ:2016), પોલીસ અધિક્ષક, ભાવનગરની બદલી અને પોલીસ અધિક્ષક, પાટણની સંવર્ગની પોસ્ટ પર શ્રી વિજય જે. પટેલ, IPSની બદલી કરવામાં આવી છે.

(44) શ્રીમતી. શૈફાલી બરવાલ, IPS (GJ:2016), પોલીસ અધિક્ષક, રાજ્ય ટ્રાફિક શાખા 1, ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, અરવલ્લી-મોડાસાની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી સંજય જ્ઞાનદેવ ખરાત, IPS (GJ:2014)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(45) શ્રીમતી. B.R.પટેલ, IPS (GJ:2016), ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-6, સુરત શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને કમાન્ડન્ટ, મેટ્રો સિક્યુરિટી-1, અમદાવાદના ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર શ્રી વીરેન્દ્રસિંહ યાદવ, IPS (GJ:2009)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(46) શ્રી સાગર બાગમાર, IPS (GJ:2017), ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર, ઝોન-4, સુરત શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, કચ્છ (પૂર્વ), ગાંધીધામની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી મહેન્દ્ર બગરિયા, IPS (GJ:2010)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(47) શ્રી સુશીલ અગ્રવાલ, IPS (GJ:2017), ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-3, અમદાવાદ શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, નવસારીના કેડર પોસ્ટ પર શ્રી રૂષિકેશ બી. ઉપાધ્યાય, IPSની બદલી કરવામાં આવી છે.

(48) સુશ્રી વિશાખા ડબરાલ, IPS (GJ:2018), કમાન્ડન્ટ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ONGC, ગ્રુપ-15, મહેસાણાની બદલી કરવામાં આવી છે અને ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર, ઝોન-3, અમદાવાદ શહેરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી સુશીલ અગ્રવાલ, IPS (GJ:2017)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(49) શ્રી શ્રીપાલ શેસ્મા, IPS (GJ:2018), કમાન્ડન્ટ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ગ્રુપ-3, મડાણા, જિ.-બનાસકાંઠાની બદલી કરવામાં આવી છે અને ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર, ઝોન-2, અમદાવાદ શહેરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી જયદીપસિંહ ડી. જાડેજા, IPSની બદલી કરવામાં આવી છે.

(50) શ્રી વિજયસિંહ ગુર્જર, IPS (GJ:2018), કમાન્ડન્ટ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ગ્રુપ-14, કલગામ, જિલ્લો:વલસાડની બદલી કરવામાં આવી છે અને ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર, ઝોન-4, સુરત શહેરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી સાગર બાગમાર, IPS (GJ:2017)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(51) શ્રી હિમાંશુ કુમાર વર્મા, IPS (GJ:2018) પોસ્ટિંગની રાહ જોઈ રહેલા પોલીસ અધિક્ષક, રાજ્ય ટ્રાફિક શાખા-1, ગાંધીનગરના એક્કાડર પોસ્ટ પર શ્રીમતી વાઇસ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. શૈફાલી બરવાલ, IPS (GJ:2016)ની બદલી.

(52) શ્રી અતુલ કુમાર બંસલ, IPS (GJ:2019), મદદનીશ પોલીસ કમિશનર, EDવિઝન, અમદાવાદ શહેરની કમાન્ડન્ટ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ગ્રુપ-7, નડિયાદ, ખેડાની ખાલી પડેલી એક્સ-કેડર પોસ્ટ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(53) શ્રી આલોક કુમાર, IPS (GJ:2019), મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક, રાજ્ય ટ્રાફિક શાખા, ગાંધીનગરની બદલી અને કમાન્ડન્ટ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ગ્રુપ-3, મડાણા, જિ.-બનાસકાંઠાની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર શ્રી શ્રીપાલ શેસ્મા, IPS (GJ:2018)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(54) શ્રી શિવમ વર્મા, IPS (GJ:2019), મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક, CID (ક્રાઈમ), ગુમ વ્યક્તિઓ માટે, ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને સુશ્રી બન્નો જોષી, SPSની જગ્યાએ અધિક્ષક, મધ્ય જેલ, રાજકોટની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(55) શ્રી જગદીશ બંગરવા, IPS (GJ:2019), હાલમાં પોસ્ટિંગની રાહ જોઈ રહ્યા છે, તેમની બદલી અને નિમણૂક સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ, સેન્ટ્રલ જેલ, વડોદરાની ખાલી પડેલી એક્સ-કેડર પોસ્ટ પર કરવામાં આવી છે.

(56) શ્રી અભિષેક ગુપ્તા, IPS (GJ:2019), મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક, ખંભાત વિભાગ, આણંદની બદલી કરવામાં આવી છે અને કમાન્ડન્ટ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ગ્રુપ-14, કલગામ, જિ.: વલસાડ વાઈસ ટ્રાન્સફર શ્રી વિજયસિંહ ગુર્જર, IPS (2019) ની એક્સ-કેડર પોસ્ટ પર બદલી કરવામાં આવી છે.

(57) શ્રી જયદીપસિંહ ડી. જાડેજા, IPS, ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-2, અમદાવાદ શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, મહીસાગરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી આર.પી. બારોટ, IPS (GJ:2011)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(58) શ્રી વિજય જે. પટેલ, IPS, પોલીસ અધિક્ષક, પાટણની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, સાબરકાંઠાના કેડર પોસ્ટ પર શ્રી વિશાલ કુમાર વાઘેલા, IPS (GJ:2009)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(59) શ્રી ભગીરથસિંહ યુ. જાડેજા, IPS, ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર, ઝોન-7, અમદાવાદ શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, પોરબંદરના કેડર પોસ્ટ પર ડો. રવિ મોહન સૈની, IPS (GJ:2014)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(60) શ્રી રવિરાજસિંહ એસ. જાડેજા, IPS, પોલીસ અધિક્ષક, ડાંગ – આહવા ની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમની નિમણૂક કમાન્ડન્ટ, SRPF ગ્રુપ ફોર કમાન્ડન્ટ, ગાંધીનગરની એક્સ-કેડર પોસ્ટ પર અધિક્ષક પોલીસ અધિક્ષક, ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો, ગાંધીનગર દ્વારા કરવામાં આવી છે.

(61) ડૉ. હર્ષદકુમાર કે. પટેલ, IPS, પોલીસ અધિક્ષક, M.T., ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, ભાવનગરના કેડર પોસ્ટ પર ડૉ. રવિન્દ્ર પટેલ, IPS (GJ:2016)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(62) ડો. રાજદીપસિંહ એન. ઝાલા, IPS, પોલીસ અધિક્ષક, વલસાડની બદલી અને પોલીસ અધિક્ષક, દાહોદની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી બલરામ મીના, IPS (GJ:2012)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(63) શ્રી હરેશકુમાર એમ. દુધાત, IPS, પોલીસ અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગર ની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમની નિમણૂક પોલીસ અધિક્ષક, ઇન્ટેલિજન્સ, ગાંધીનગરના ભૂતપૂર્વ કેડર પદ પર શ્રી મયુર ચાવડા, IPS (GJ:2013)ની જગ્યાએ કરવામાં આવી છે.

(64) શ્રી હર્ષદ બી. મહેતા, IPS, નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-5, સુરત શહેરની બદલી કરવામાં આવી છે અને શ્રી વસમસેટ્ટી રવિ તેજા, IPS (GJ:2015)ની જગ્યાએ પોલીસ અધિક્ષક, જૂનાગઢની કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(65) શ્રી રૂષિકેશ બી. ઉપાધ્યાય, IPS, પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી ની બદલી અને કમાન્ડન્ટ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ONGC, ગ્રુપ-15, મહેસાણાની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર સુશ્રી વિશાખા ડબરાલ, IPS (GJ: 2018) સ્થાનાંતરિત.

(66) શ્રી રાજેશકુમાર ટી. પરમાર, એસપીએસ, પોલીસ અધિક્ષક, પશ્ચિમ રેલ્વે, વડોદરાની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમની નિમણૂક ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ, ઝોન-6, સુરત શહેરની ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર કરવામાં આવી છે. બી.આર. પટેલ (GJ: 2016)ની બદલી.

(67) શ્રી એન.એ.મુનિયા, SPS, ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર (હેડ ક્વાર્ટર અને એડમિનિસ્ટ્રેશન), વડોદરા શહેરની બદલી અને ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર (હેડ ક્વાર્ટર), સુરત સિટીના ભૂતપૂર્વ કેડર પોસ્ટ પર સુશ્રી સરોજ કુમારી, IPS તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. (GJ:2011) સ્થાનાંતરિત.

(68) શ્રી ઇમ્તિયાઝ જી. શેખ, SPS, પોલીસ અધિક્ષક, મરીન ટાસ્ક ફોર્સ કમાન્ડર, પોરબંદરની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેઓની બદલી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિક્ષક, છોટાઉદેપુરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી ધર્મેન્દ્ર શર્મા, IPS (GJ:2014)ની બદલી કરવામાં આવી છે.

(69) કુ. બન્નો જોશી, SPS, સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ, સેન્ટ્રલ જેલ, રાજકોટની બદલી અને ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (હેડ ક્વાર્ટર), અમદાવાદ શહેરની ખાલી પડેલી એક્સ-કેડર પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

(70)સુશ્રી તેજલ સી. પટેલ, એસપીએસ, કમાન્ડન્ટ, રાજ્ય અનામત પોલીસ દળ, જૂથ-05, ગોધરા ની બદલી કરવામાં આવી છે અને ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર ઓફ પોલીસ (હેડ ક્વાર્ટર અને એડમિનિસ્ટ્રેશન), વડોદરા શહેરની કેડર પોસ્ટ પર શ્રી એન.એ.મુનિયા, એસપીએસની બદલી કરવામાં આવી છે.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button