ગુજરાત
Trending

ગુજરાત બોર્ડની ધો.10 અને ધો.12 ની પરીક્ષા આ તારીખ થશે શરૂ, જુઓ સમગ્ર પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

ગાંધીનગર(Gandhinagar) : ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ ધો.10 અને ધો.12ની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર થઈ ગયો છે. આગામી 14 માર્ચથી આ બંને પરીક્ષાનો શરૂ થવાની છે. જે પૈકી ધો.10ની પરીક્ષા 28 માર્ચ, ધો.12 કોમર્સ અને આર્ટસની 29 માર્ચ તેમજ ધો.12 સાયન્સની પરીક્ષા 25 માર્ચ સુધી ચાલવાની છે. આ વર્ષે બોર્ડની પરીક્ષામાં કુલ 16 લાખ વિદ્યાર્થીઓ બેસવાના છે.

 

ધોરણ 10નું ટાઈમ ટેબલ

14 માર્ચ- ગુજરાતી

16 માર્ચ- સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત

17 માર્ચ- બેઝિક ગણિત

20 માર્ચ- વિજ્ઞાન

23 માર્ચ- સામાજિક વિજ્ઞાન

25 માર્ચ- અંગ્રેજી

27 માર્ચ- ગુજરાતી(દ્વિતીય ભાષા)

28 માર્ચ- સંસ્કૃત/ હિન્દી

 

12 સામાન્ય પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ

14 માર્ચ- નામના મૂળતત્વ

15 માર્ચ- તત્વ જ્ઞાન

16 માર્ચ- આંકડાશાસ્ત્ર

17 માર્ચ- અર્થશાસ્ત્ર

20 માર્ચ- વાણિજ્ય વ્યવસ્થા

21 માર્ચ-ગુજરાતી( દ્વિતીય ભાષા)

24 માર્ચ- ગુજરાતી ( પ્રથમ ભાષા)

25 માર્ચ- હિન્દી

27 માર્ચ- કોમ્પ્યુટર

28 માર્ચ- સંસ્કૃત

29 માર્ચ- સમાજ શાસ્ત્ર

 

12 સાયન્સ પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ

14 માર્ચ-ભૌતિક વિજ્ઞાન

16 માર્ચ- રસાયણ વિજ્ઞાન

18 માર્ચ- જીવ વિજ્ઞાન

20 માર્ચ- ગણિત

23 માર્ચ- અંગ્રેજી( દ્વિતીય ભાષા)

25 માર્ચ- કોમ્પ્યુટર

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button